మన్యంకొండ

వేంకటేశ్వరుడి లీలలు అనంతం. తిరుమల రాలేని భక్తులకోసం తానే కొండ దిగి వస్తాడు. అలా 500ఏళ్ళ క్రితం పాలమూరు (మహబూబ్ నగర్) సమీపంలో మన్యంకొండపై కొలువైనాడు. శ్రీరామయోగి ప్రతిష్టించిన విగ్రహం, అళహరి కేశవయ్య ప్రతిష్టించిన విగ్రహం… ఆదిశేషుడి పడగలాంటి గుహలో పూజలందుకుంటున్నాయి. “తీరితే తిరుపతి… తీరకపోతే మన్యంకొండ” అన్న నానుడి ఈ గుడికి వచ్చిందంటే దీని ప్రాశస్త్యం ఎటువంటిదో ఊహించుకోవచ్చు.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *