మాంకాల్ మహేశ్వరం

హైదరాబాద్ చేరువలో కుతుబ్ షాహీల మత సామరస్యాన్ని, మొగలాయీల నిర్దాక్షిణ్యాన్ని చవిచూసిన క్షేత్రం మాంకాల్ మహేశ్వరం. ఛత్రపతి శివాజీ విడిది చేసిన చోటు…. అక్కన్న, మాదన్నలు తిరుగాడిన ఊరు. శతాబ్దాలపాటు ఎడబాటు ననుభవించిన మహంకాళి-మహేశ్వరులు… ఒక మాస్టారి చొరవతో ఒక్కటయ్యారు. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *